nauja Vokietijos lietuvių bendruomenės Hamburgo apylinkės valdyba startuoja

Mielieji Hamburgo lietuviai,
nauja Vokietijos lietuvių bendruomenės Hamburgo apylinkės valdyba startuoja.
Šviečiant pavasarinei saulutei ir geromis nuotaikomis, Hamburgo bendruomenės nariai balandžio 14 d. rinkosi į ataskaitinį- rinkiminį Hamburgo apylinkės susirinkimą.
Susirinkimo metu buvo pristatyta ir apžvelgta praėjusių metų apylinkės veikla, nubalsuota už naujoves,bei renkama valdyba naujai kadencijai.
Labai dėkojame buvusios valdybos nariams. AČIŪ, kad per savo kadencijos laiką atsakingai žiūrėjote į valdybos veiklą bei skyrėte savo laiką bendruomenės labui.
Pranešame, kad naujai kadencijai buvo išrinkta 3 žmonių valdyba kurią sudaro:
Darius Pareigis – pirmininkas
Melanie Mikalauskas – renginiai
Asta Korinth – raštvedyba ir medijos
Taip pat, valdybai padės – Laura Vespa.
Ji tęs savo iždininkės veiklą nebūdama aktyvia valdybos nare.
Dėkojame atvykusiems ir dalyvavusiems susirinkime nariams ir linkime naujai Hamburgo apylinkės valdybai gerų ir gražių darbų.
Jūsų nauja HLB valdyba

Su šv. Velykom

Mielieji,

Tegul ši pavasario atgimimo šventė į Jūsų namus atneša šviesą, viltį ir džiaugsmą.Linkime, kad šios šventės stebuklas suteiktų Jums ir Jūsų artimiesiems sveikatos, meilės ir begalinės laimės. Tebūnie šis laikas pilnas šiltų susitikimų, mielų akimirkų ir malonių siurprizų. Su Šventomis Velykomis!

Jūsų HLB valdyba

Hamburgo lietuvių bendruomenės Kovo 11-os paminėjimui skirtas pasibuvimas

Mieli Hamburgo ir jo apylinkių lietuviai,
Hamburgo lietuvių bendruomenės Kovo 11-os paminėjimui skirtas pasibuvimas prasidėjo susirinkimu puikiai nusiteikusių tautiečių būriu.
Turėjome ne tik gausų suneštinių vaišių stalą, bet ir ilgas ir įdomias diskusijas:
– balandžio 14d. vykstantčius HLB valdybos rinkimus ir bendruomenės narių skatinimą kandidatuoti
– balandžio 20d. organizuojamą išvyką į Fehmarn salą ir susitikimą su žygeiviais ir Lietuvos
– gegužės 12d. vykstantį Referendumą dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo ir dalyvavimo juose galimybes
– kovo 19d. vyks HLB valdybos susitikimas su Hamburgo katalikų bažnyčios vyskupija: HLB nariai pasisakė einamais Sielovados klausimais ir apie galimas ateities perspektyvas.
Ačiū visiems dalyvavusiems susitikime ir iki sekančio!

Susitikimas su žygeiviais iš Lietuvos Fehmarn saloje Vokietijoje

Mielieji,

mes, HLB, planuojame 20.04.2024 susitikti su žygeiviais iš Lietuvos Fehmarn saloje Vokietijoje. Būtu labai malonu, jei galėtumėme susijungti ir visi kartu sudalyvauti vakarėlyje.

Pasigrožėkime Baltijos jūra drauge.

Kiekvienam siūloma eiti atsižvelgiant į savo galimybes – nuo kelių šimtų metrų, iki visų 15 km!
Žygis NEMOKAMAS. Žygio metu planuojame rinkti šiukšles. Kviečiame su savimi turėti pirštines ir maišus.

Renginio kalba: lietuvių

X
X