Mes – Hamburgo Lietuviai

Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, kuri siekia suvienyti lietuvius bendriems tikslams. Pagrindiniai jų – gyvenančių svetur uždaviniai: lietuvių kalbos vartojimas, puoselėjimas lietuviško auklėjimo, nepamirštant tėvynės tradicijų. Ženkli lietuvių saviraiška: lietuvių chorai, liaudies šokių grupės, bibliotekos, studijų dienos, parodos ir kiti kultūros renginiai vietos, krašto ir visos Vokietijos mastu. Tačiau vienas iš pagrindinių Lietuvių bendruomenių dabarties uždavinių yra skleisti žinias apie Lietuvą ir jos kultūrą gyvenamojo krašto žmonių tarpe, skatinti lietuvių-vokiečių bendradarbiavimą kultūrinėje srityje, politikoje, ekonomikoje, tuo padedant Lietuvai – įžengusiai į Europą.

Hamburgo apylinkės lietuvių veikloje pasyviai dalyvauja daugiau nei 300 lietuvių bei jų draugų. Visus jungia lietuviška kalba bei lietuviškos tradicijos. Vasario 16-oji – diena, kuri kartą per metus suburia visus į Lietuvos nepriklausomybės minėjimą.

Aktyvus Hamburgo jaunimas yra subūręs tautinių šokių ratelį “Gintaras” ir mielai šoka lietuvių liaudies šokius. Sporto mėgėjai dažnai susitinka krepšinio aukštelėje.

Taip pat bendras šventimas Kalėdų, Velykų, gimtadienių, prie lietuviškais patiekalais nukrauto stalo tapo tradicija.

Šiame tinklapyje skelbiama informaciją apie “hamburgiečių” gyvenimą, ne tik mums patiems, bet ir tiems, kas nori mus aplankyti, įsikurti Hamburge ar šiaip domisi lietuvišku gyvenimo būdu šiaurinėje Vokietijos dalyje.

HLB Valdyba 2023: valdyba@hamburgas.de

      X
      X