nauja Vokietijos lietuvių bendruomenės Hamburgo apylinkės valdyba startuoja

Mielieji Hamburgo lietuviai,
nauja Vokietijos lietuvių bendruomenės Hamburgo apylinkės valdyba startuoja.
Šviečiant pavasarinei saulutei ir geromis nuotaikomis, Hamburgo bendruomenės nariai balandžio 14 d. rinkosi į ataskaitinį- rinkiminį Hamburgo apylinkės susirinkimą.
Susirinkimo metu buvo pristatyta ir apžvelgta praėjusių metų apylinkės veikla, nubalsuota už naujoves,bei renkama valdyba naujai kadencijai.
Labai dėkojame buvusios valdybos nariams. AČIŪ, kad per savo kadencijos laiką atsakingai žiūrėjote į valdybos veiklą bei skyrėte savo laiką bendruomenės labui.
Pranešame, kad naujai kadencijai buvo išrinkta 3 žmonių valdyba kurią sudaro:
Darius Pareigis – pirmininkas
Melanie Mikalauskas – renginiai
Asta Korinth – raštvedyba ir medijos
Taip pat, valdybai padės – Laura Vespa.
Ji tęs savo iždininkės veiklą nebūdama aktyvia valdybos nare.
Dėkojame atvykusiems ir dalyvavusiems susirinkime nariams ir linkime naujai Hamburgo apylinkės valdybai gerų ir gražių darbų.
Jūsų nauja HLB valdyba
X
X