Tautinių šokių kolektyvas „Gintaras“

O viskas prasidejo jau prieš gerus šešis dešimtmečius, kai šalia ką tik susikūrusios Hamburgo lietuvių bendruomenės įsikūrė ir šokių kolektyvas. Tai buvo moterų šokių kolektyvas, pasirodantis pagrindinėse bendruomenės šventėse.

Laikui bėgant kolektyvas keitėsi – keitėsi vadovai, keitėsi pačio kolektyvo sudėtis. Prieš šiek tiek daugiau nei penkis metus prie šokančių moterų prisijungė ir vyrai. Kolektyvui buvo išrinktas Gintaro vardas, dabar jau puikiai žinomas Vokietijos lietuvių tarpe.

Hamburgo Gintaras unikalus tuo, kad bendrą šokio kalbą randa labai įvairaus amžiaus žmonės. Jauniausiajai šokėjai dar tik trylika. Vyriausiasis skaičiuoja jau daugiau nei penkiasdešimt metų. Amžiaus skirtumas netrukdo paruošti tiek tautinius sceninius, tiek folklorinius šokius, ir savo pasirodymais džiuginti ne tik užsienio lietuvius, bet ir vokiečius.

Lietuviško šokio populiarinimas ir Lietuvos reprezentavimas – tai vieni pagrindinių Hamburgo Gintaro tikslų.

Jau net du kartus – 2014 ir 2018 metais – Gintaras dalyvavo Lietuvos Dainų šventės užsienio lietuvių programoje. 2017 metais buvo pakviestas į tarptautinį šokių festivalį Palangoje „Baltų dienos“, 2018 metų gegužę buvo pakviestas į Stockholmą, kur kartu su Stockholmo tautinių šokių kolektyvu „Baltija“ atšventė jų 15 metų jubiliejų.

Gintaras visada džiugina žiūrovų akis Vasario 16-osios šventėse Hamburge, šokdina žiūrovus Joninių vakarą Liubecke ar Berlyne. Kolektyvas itin didžiuojasi ir džiaugiasi tuo, kad buvo pakviestas šokti 2018 m. liepos 14 d. Vestfalio taikos premijos įteikimo šventėje Miunsteryje.

Hamburgo lietuvių šokių kolektyvas „Gintaras“ už palaikymą ir paramą dėkoja Lietuvos ambasadai Vokietijoje, Vokietijos lietuvių bendruomenei ir Hamburgo lietuvių bendruomenei.

Ir Jūs mylite lietuvių tautinį šokį ar dar tik norite jį geriau pažinti? Hamburgo Gintaras laukia Jūsų! Susisiekite.

Vadovė Agneta Rosemann

El. Paštas: gintaras@hamburgas.de
Facebook: Hamburgo Gintaras lietuvių tautinių šokių kolektyvas
Instagram: gintarashamburg