Valdyba

2019 – 2020m. valdyba:
Asta Korinth – pirmininkė
Laura Vespa – iždas
Ieva Gilytė-Robertson– atstovė spaudai (raštinė, viešieji ryšiai)

HLB Valdyba 2019/2020

NARIAI

Bendruomenės nariais gali būti visi Vokietijoje gyvenantys lietuviai, iš Lietuvos kilę asmenys ir jų šeimos nariai. Nariu tampama, padavus raštišką pareiškimą artimiausiai VLB apylinkės valdybai. Nariais gali būti priimami ir jokiai LB apylinkei nepriklausantys asmenys. Jie įrašomi į Vokietijos LB valdybos sudaromą narių sąrašą. Nariai moka solidarumo įnašą. Šiuo metu jis yra nustatytas 24 € per metus (nedirbantiesiems 12 €).  Studijuojantieji ir nepasiturintieji gali būti nuo solidarumo mokesčio mokėjimo atleisti. Jei norite tapti Vokietijos LB nariu, užpildykite nario pareiškimo anketą ir įteikite Hamburgo apylinkės pirmininkui.

Nario pareiškimas

Nario mokestį prašome pervesti į:

Litauische Gemeinschaft Ortsverband Hamburg
Hamburger Volksbank eG
IBAN: DE37 2019 0003 0002 2118 07 (DE37201900030002211807)
BIC: GENODEF1HH2

KONTAKTAI

El. paštas: valdyba@hamburgas.de

Adresas:
Lietuvių Katalikų sielovada
Lübecker Str. 101
22087 Hamburg

Asta Korinthpirmininkė
El.paštas: asta@hamburgas.de
Telefonas: 01578/ 3503873