Bendra malda pasitinkame Vasario 16-ąją ir Šv. Valentino palaiminimas Klein Michel’yje

Mielieji,

maloniai kviečiame Jus į sekmadienio popietę vasario 16 dieną  16val. Hamburgo lietuvių sielovadoje Lübecker  Str. 101, 22087 Hamburg.

Prie puodelios arbatos  dalinsimės Dievo Žodžiu ir jo slėpiniais. Bendroje maldoje jungsimes už artimūjų ir tėvynės gerovę.

Šv. Rašto skaitymas ir Evangelijos komentaras bei liturginis kalendorius (mėnesio Šventieji) pagal www.bernardinai.lt ir www.Magnificat.lt leidinėlį bei apmastaukasdien.lt.

Turintiems daugiau laiko šventadienio vakarą siūlome kartu dalyvauti  Manresa- Šv. Mišiose su Valentino palaiminimu, Kleiner Michel 19val.  (Michaelisstr. 5, HH S1 Stadhausbrücke).

Daugiau skaitykite: https://www.kleiner-michel.de/200216-valentinssegen.html

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/163604-2020-02-15-09-00-speciali-laida.html

Iki malonaus susitikimo!

Hamburgo lietuvių sielovada

***************************************************

Numatomi ateinantys susitikimai su Šv. Mišiomis>

Kovo 21-22 dienomis Gavėnios rekolekcijos su broliu pranciškonu Juozapu Marija Žukausku tema – „Ydos kurių bandom nematyti, nors jos neleidžia gyventi“.

Vasaros pradžioje per sekmines – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventę sekmadienį, gegužės 31d. pas mus atvyks prelatas Edmundas Putrimas iš Toronto (atsakingas už užsienio lietuvių sielovadas) kartu su kunigu Virginijum Grigučiu (iš lietuvių Vasario 16-osios gimnazijos Hüttenfelde prie Stuttgarto) ir švęsime Šv. Sekminių Mišias 15val. Norintiems butų galimas paruošimas sutvirtinimo sakramentui , susidomėjusius kviečiame kreiptis > lina.jahn@hamburgas.de.

Katechumenato paskaitos http://www.katechezestarnyba.lt/paskaitos

0 Shares:
Tau taip pat gali patikti