Kvietimas į Vokietijos lietuvių bendruomės, Hamburgo apylinkės visuotinį susirinkimą.