Verbų sekmadienio susitikimas ir Didysis Ketvirtadienis

…Jėzus nuo Alyvų kalno žvelgdamas į Jeruzalės miestą verkė sakydamas: „Jeruzale, Jeruzale! Tu žudai pranašus ir užmuši…